دختران و زنان  چاپ

تاریخ : چهارشنبه 20 مهر‌ماه سال 1384 در ساعت 04:01 ب.ظ

۱.دختری که از جانب خدا برای او غذا آورده شد ..حضرت مریم . بود.

۲. به (مادر حضرت موسی ) وحی شده است.

۳. دو زن نمونه در قرآن ( آسیه ) زن فرعون و (مریم) مادر حضرت عیسی - علیه السلام - هستند.

۴. دو زن بد در قرآن :( زن نوح) و (زن لوط) می باشند.

۵. سوره ای که به نام یک زن است . سوره مریم  می باشدو (نساء ) سوره ای است

که به معنای (زنان ) است .

۶. سوره ای که درباره زن نمونه است . ( کوثر ) است

۷. سوره ای که که سفارش شده که زنها آن  را بیشتر بخوانند . سوره (نور) است .

۸.زن ابولهب   هیزم کش آتش جهنم است.

۹. سوره ( سبا) نام قومی است که حاکمشان( بلقیس ) بود.

۱۰. زنی که بدون پدر ومادر به دنیا آمد (حوٌا ) زن جضرت آدم - علیه السلام - است .

۱۱. در قرآن کریم از دختر (حضرت شعیب) - علیه السلام- به عفٌت و راه رفتن با حیا یاد

شده است.

۱۲. سوره ای که به معنای ( زن امتحان شده ) است. ( ممتحنه) می باشد .

                                     اللهم غیر سوء حالنا باحسن الحال 
                                              
                                                        التماس دعا 
                                                   
                                                            یا زهرا