فزت و رب الکعبه .یا حیدر الکرار ادرکنی  چاپ

تاریخ : یکشنبه 1 آبان‌ماه سال 1384 در ساعت 10:58 ق.ظ

هذه النوحیه اقدمهه لکل من یعرف کلام عربی و عربی المحلی و شکرا.

و هی وصیه امام علی قبل وفاته....

*********

والله های اللیله  های اللیله
تتیتم ابطرت الفجر هل عیله
هلیله واعدنی حبیبی المختار
اشدد حیا زیمک یا حمای الجار
و من باچر الحره دمعها اتسیله
تتیتم ابطرت الفجر هل عیله
من نامت اعیون الخلگ
ما غمضت منی العین
مدری اروح الفاطمه
لو ابگی یم ابنی احسین
جسملی دهری کربله
مصرع اثنین و سبعین
   یا ابا عبدالله روحی فداک
حرگ الخیم سبی الحرم
ذبح الطفل و الچفین

هذا الامر یصعب علی تفسیره
 انه علی و خلانی دهری ابحیره
سلمت امری لل اله الجبار
 و طلعت و عیونی عله باب الدار
فزت و رب الکعبه ذیچ اللیله
تتیتم ابطرت الفجر هل عیله
آنه الی ساعه مولدی
انطرت الکعبه الامی
سیف ابن ملجم بل غدر
خضب لحیتی ابدمی
طایح عله الفراش الاجل
و انظر بناتی یمی
و السم هدم حیلی لچن
یا هو الی یدر ی ابهمی
هذی الوصیه یولدی اتراعیهه
عگبی الیتامه انته اصبحت والیهه
اتعنه الیتامه یبنی گبل الافطار
لتخلی واحد ینتظرنی و محتار
و لو شفت طایح یولدی تچیله
تتیتم ابطرت الفجر هل العیله
مش اعله الراس ابنه الحسن
و ام البنین اتشوفه
آه آه آه آه
و اتعنه بحرام الصلاه
لحسین و گام ایطوفه
گام و یگصد لم البنین
ابرایته المعرفه
وایگلهه شهدی لولدچ
والده ایحب اچفوفه
گلیله یا راعی الوفی و النوماس
زینب امانه اشاربک یا عباس
ادری کفو اقبل ابای اعذار
ما دامه حی لا یقبل ابشب النار
ولا ینسی زینب چانت اتلولیله
تتیتم ابطرت الفجر هل عیله
یا ابو الفضل العباس روحی فداک
و اتعنه یم زینب علی
و ایگلهه بنت الزهراء
ما یوجد ابکل البشر
یشبه الصبرچ صبره
طفله انتی لمن فاطمه
ماتت ابذیچ العصره
یا فاطمه الزهرا ادرکینی
لچن الیوم اتحملی
لو شاهدیتی الطبره
و اعلیا وا اماما
وصیت اخوتچ بویه دللوهه
زینب بگت لا امهه و لا ابوهه
وصیت ابو فاضل ابو راس الحار
هذا الی کامل محملچ مهما صار.لیل و انهار
حتی گللته العلم انته اتشیله
تتیتم ابطرت الفجر هل عیله