مولای شیعیان.اللهم عجل لولیک الفرج  چاپ

تاریخ : جمعه 25 آذر‌ماه سال 1384 در ساعت 11:32 ق.ظ

مولای شیعیان

 

گیتی امروز گلستان باشد

 
 

غیرت گلشن جنان باشد

 

 

 
 

شد شب غم فزای هجران طی

 
 

روز وصل جهانیان باشد

 

 

 
 

در نشاطند جمله ذرّات

 
 

شور محشر مگر عیان باشد

 

 

 
 

هاتفی گفت دانی از چه سبب

 
 

رشک خلد برین، جهان باشد

 

 

 

 
 

حجت  عصر، قائم بالحق

 
 

آنکه یاور بر انس و جان باشد

 

 

 

 

 

 
 

آنکه چون عرش و فرش، لوح و قلم

 

خلقتش در طفیل آن باشد

 

 

 

بر در قدر و جاهش از جبریل

تا ابد سر بر آستان باشد

 

 

نتوان وصف او کند سطری

خامه را گر که صد زبان باشد

 

 

خم به درگاه او پی تعظیم

چون کمان پشت آسمان باشد

 

 

 

هم بود رکن عالم امکان

هم شهنشاه لامکان باشد

 

 

 

«صابرا» با ولای او در حشر

 

هر گنکار، در امان باشد