زبان حال حضرت رقیه.انی بنتک رقیه  چاپ

تاریخ : شنبه 22 بهمن‌ماه سال 1384 در ساعت 11:09 ق.ظ

داریها داریها حیرانه داریها

یا راس ابوها من الی الطفله رقیه

عینک علیها و انت فوق السمهریه

انی بنتک حایره اتخلینی وحدی

من ینشف دمعتی الی تجری علی خدی

کم رقیـه عندک و کم والی عندی

ودی یا بویه اشوفک والله ودی

من غبت عنی وانا بهم و عذاب

کنت ارجی ینتهی هذا الغیاب

کنت انادی و الصدا یردالجواب

انتظرتک یا ما طال انتظاری

منهو یتحنن علیا و یطفی ناری

مرعوبه محتاجه للایادیک و للامانک

تمسح یتمها و کل المها من حنانک

شحتمل و آنا الی ما اتحمل جفاک

انت تامرنی و لو موتی دواک

رد یا بویه لو خذنی معاک

لاغیها لاغیها

لا تقلی رجعتک وهم و سراب

من لیها یتحنن علیها

طفله گلها علی الیتم البلوه توها

تحرمها یا والدها من عطف الابوه

واسیها واسیها

داریها داریها