خدا کند که بیایی...........  چاپ

تاریخ : جمعه 25 فروردین‌ماه سال 1385 در ساعت 11:45 ق.ظ

             

                                           

                                                                         
                                                             

                                                           خدا کند که بیایی
                                            

              

        بیا    که    از  قدمت   سبزی   بهار   بیاید          

                                                                بیا   که  روشنی   روز و روزگار  بیاید

       

        خزان  ظلم   به  تارج   باغ  دست  گشوده

                                                                بیا  بیا  که  به  همراه  تو  بهار  بیاید

       

        امید  خفته  به  دلهای بی شکیب   بخیزد

                                                                قرار   رفته  زجانهای    بی  قرار  بیاید

        

       خوشا ظهور تو مهدی که از شمیم کلامت 

                                                                نهال  وعده ی  پیغمبران به  بار  بیاید

          

     بیا  که عیسی  پشت  سرت  نماز  گذارد

                                                                بیا  که خضر به پیش تو  پرده دار بیاید

           

    جهان  به خاک فتاد  از حکومت  بت و بتگر

                                                                بیا  که  دولت قرآن  به  روی کار  بیاید